STEDELIJKE INFILTRATIE

Door klimaatverandering staan we voor grote uitdaging om onze steden leefbaar te houden. We krijgen te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. We zullen de natuurlijke watercyclus terug moeten brengen in onze steden. Door regenwater weer te laten infiltreren in de bodem. Geen druppel naar het riool.

SCHOONHEID VAN REGEN

Wij zien de schoonheid van regen en maken de weg van het water zichtbaar. Natuurlijk water is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Rain(a)Way laat water in haar natuurlijke kracht zien en zetten het in.

SLIM & SIMPEL ONTWERP

Wij ontwerpen natuurlijke duurzame oplossingen en doen projecten die de schoonheid van ons natuurlijke water zichtbaar maken. Rain(a)Way gebruikt de kracht van eenvoud voor een goed ontwerp. Een combinatie van slim en simpel geeft deze eenvoud, waarbij expertise van klimaatadaptatie en product ontwerp samen komen.

GROEN PARKEREN

Park Positive® is het merk voor groen parkeren. Op gezet door Rain(a)Way met als doel groen parkeren het nieuwe normaal te maken. Alles over groen parkeren vind je op de website van Park Positive® klik hieronder

ONTWERP STUDIO

Rain(a)Way is een ontwerp studio voor slim design waar de natuurlijke water cyclus de basis is. Product ontwikkeling als bouwsteen voor een duurzame fijne leefomgeving

‘Het is mijn persoonlijke missie om de kracht van regenwater te laten zien!’

Klimaatverandering brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals regenwateroverlast, droogte en hittestress. We kunnen niet langer op dezelfde manier onze steden bouwen en inrichten zoals we gewend zijn. We zijn de verbinding met onze basis, de natuur, kwijtgeraakt en ik ben ervan overtuigd dat het terugbrengen van de natuurlijke cyclus in de stad een oplossing is voor de huidige klimaatproblematiek. Hoe je dat doet? Geen druppel naar het riool. Door de bodem weer als een spons te laten werken, zoveel mogelijk te vergroenen en water langer vast te houden.

Fien Dekker – Founder & Ontwerper Rain(a)Way