OVER RAIN(A)WAY

Rain(a)Way is een ontwerp studio die de weg van water zichtbaar maakt!

Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen: Wateroverlast, hittestress en droogte. Het ontbreken van water en het overschot is de grootste uitdaging om onze steden leefbaar te houden. De manier waarop we met regenwater omgaan zal moeten veranderen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. 

Rain(a)Way laat water in haar natuurlijke kracht zien en zet de kracht van regenwater in voor een fijne leefomgeving. 

Wij ontwerpen natuurlijke duurzame oplossingen die de schoonheid en kracht van ons natuurlijke water zichtbaar maken. We verbinden mensen weer met water en natuur, door de schoonheid te laten zien. De kracht van onze ontwerpen is de eenvoud en bevind zich in het publieke domein. We zoeken naar de juiste balans tussen product, omgeving en gebruiker. 

Impact staalt bij Rain(a)Way centraal. Met het concept Park Positive® hebben we al vele parkeerplaatsen vergroend die regenwater infiltreren in de bodem.  

STEDELIJKE INFILTRATIE

Door klimaatverandering staan we voor grote uitdaging om onze steden leefbaar te houden. We krijgen te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. We zullen de natuurlijke watercyclus terug moeten brengen in onze steden. Door regenwater weer te laten infiltreren in de bodem. Geen druppel naar het riool.

SCHOONHEID VAN REGEN

Wij zien de schoonheid van regen en maken de weg van het water zichtbaar. Natuurlijk water is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Rain(a)Way laat water in haar natuurlijke kracht zien en zetten het in.

SLIM & SIMPEL ONTWERP

Wij ontwerpen natuurlijke duurzame oplossingen en doen projecten die de schoonheid van ons natuurlijke water zichtbaar maken. Rain(a)Way gebruikt de kracht van eenvoud voor een goed ontwerp. Een combinatie van slim en simpel geeft deze eenvoud, waarbij expertise van klimaatadaptatie en product ontwerp samen komen.

Het is mijn persoonlijke missie om de kracht van regenwater te laten zien!

Klimaatverandering brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals regenwateroverlast, droogte en hittestress. We kunnen niet langer op dezelfde manier onze steden bouwen en inrichten zoals we gewend zijn. We zijn de verbinding met onze basis, de natuur, kwijtgeraakt en ik ben ervan overtuigd dat het terugbrengen van de natuurlijke cyclus in de stad een oplossing is voor de huidige klimaatproblematiek. Hoe je dat doet? Geen druppel naar het riool. Door de bodem weer als een spons te laten werken, zoveel mogelijk te vergroenen en water langer vast te houden.

Fien Dekker – Founder & Ontwerper Rain(a)Way

TEAM

Fien Dekker

Founder & Ontwerper

Carin v.d. Dungen

Verbinder & Aanjager Park Positive

Martin Buil

Architect

Stijn

Onderzoeke & analyse impact