Toepassingen

Hoe je klimaatadaptatie inzet voor een mooie en gezonde leefomgeving

Een klimaatbestendige stad,

hoe doe je dat?”

Klimaatverandering brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals regenwateroverlast, droogte en hittestress. We kunnen niet langer op dezelfde manier onze steden bouwen en inrichten zoals we gewend zijn. We zijn de verbinding met onzeå basis, de natuur, kwijtgeraakt en ik ben ervan overtuigd dat het terugbrengen van de natuurlijke cyclus in de stad een oplossing is voor de huidige klimaatproblematiek. Hoe je dat doet? Door de bodem weer als een spons te laten werken, zoveel mogelijk te vergroenen en water langer vast te houden. Bestrating zie ik hierin als een van de grootste uitdagingen. We moeten toewerken naar zo min mogelijk verharding en daar waar verharding écht nodig is kiezen voor een duurzame, infiltrerende of groene variant. 

Er moet iets veranderen in de beton-, infra- & tuinbranche en ik zie het als mijn missie om hier beweging in te krijgen! 

Fien Dekker – Founder & Ontwerper Rain(a)Way