Wow Rainproof

Rain(a)Way heeft in 2017 de entree van het PlantageLAB in Amsterdam vernieuwd.

Het PlantageLAB voert haar werkzaamheden uit in de buitenruimten van het voormalige HTS-complex in Amsterdam West. In het complex zijn WOW Amsterdam, het Grafisch Atelier Amsterdam en Knowmads Business School gevestigd. In 2014 is uit een samenwerking tussen deze drie organisaties de stichting PlantageLAB ontstaan. Het PlantageLAB verbindt ondernemers, studenten, buurtbewoners, kunstenaars en wetenschappers. Rain(a)Way oprichtster Fien Dekker is door Luca van de Putten, oprichter van het PlantageLAB, benaderd voor een nieuw ontwerp voor de entree van WOW Amsterdam. Er is hierbij gekeken naar de mogelijkheden voor het toepassen van de Rain(a)Way tegels en besloten om een gedeelte van de huidige bestrating te vervangen. Met de Rain(a)Way tegels is een toevoeging gedaan aan het huidige systeem, bestaande regenpijpen en kolken zijn blijven bestaan. Deze zijn opgenomen in het ontwerp om zo tot optimale berging en infiltratie te komen zonder dat er overstromingen plaats vinden. Met dit ontwerp is er weer een unieke proeftuin toegevoegd aan de projecten van het PlantageLAB.

Dit project bij WOW Amsterdam is uniek, simpel en laagdrempelig. Om het in goede banen te leiden hebben Fien Dekker en Luca van der Putten contact gezocht met Rainproof Amsterdam. Rainproof is expert op het gebied van regenwater in Amsterdam. Zij hebben advies geboden op vele vlakken, waaronder de haalbaarheid van het project. Infiltratie via de tegels en de aansluiting op het waternet van Amsterdam waren een heel belangrijk onderdeel van dit project.

Partners:

Plantage Lab

Plan Bruist

Wow Amsterdam

Amsterdam Rainproof 

Gemeente Amsterdam

Bekijk hier een impressie van de opening: