Wilhelminaplein Dongen

In de Gemeente Dongen wordt hard gewerkt om van het centrum een groen kloppend hart te maken. Onderdeel van de herinrichting is het parkeerterrein op het Wilhelminaplein, waar een strook groeneparkeervakken is aangelegd met Rain(a)Way Flood Bold-tegels met groene invulling. De groene parkeerstrook markeert de overgang van een verhard parkeerterrein aan de ene kant naar het grasveld, dat een aantal keer per jaar dient als evenemententerrein, en het groene Park Vredeoord aan de andere kant.

 

Het project is nog onder constructie en de vullingen zijn kortgeleden ingezaaid met gras, maar inmiddels wordt het groen al steeds beter zichtbaar en komend voorjaar zal het geheel een groene oase zijn. Een mooi voorbeeld van ontharding en vergroening van binnenstedelijk gebied.