Wilhelminaplein Dongen

In de Gemeente Dongen is in het voorjaar van 2019 hard gewerkt om van het centrum een groen kloppend hart te maken. Onderdeel van de herinrichting is het parkeerterrein op het Wilhelminaplein, waar een strook groeneparkeervakken is aangelegd met Rain(a)Way Flood Bold-tegels met groene invulling. De groene parkeerstrook markeert de overgang van een verhard parkeerterrein aan de ene kant naar het grasveld, dat een aantal keer per jaar dient als evenemententerrein, en het groene Park Vredeoord aan de andere kant. Het centrum van Dongen is een groene oase door het groen parkeren in 2020

Een mooi voorbeeld van ontharding en vergroening van binnenstedelijk gebied.

Het gras bij groen parkeren wordt steeds robuuster naarmate de tijd vordert. Zie het resultaat eind 2020.