Regenboogbuurt Almere

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten werd in 2019 groot onderhoud verricht aan de openbare ruimte. Zo werden verschillende problemen in de wijk aangepakt, zoals bodemdaling, verzakte bestrating en wateroverlast, maar worden ook ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijkt. Dat wil zeggen dat de wijk heringericht werd en dat daarbij maatregelen worden genomen die hittestress en wateroverlast in de toekomst moeten voorkomen.

 

In de nieuwe situatie wordt regenwater zichtbaar verplaatst: zijpaden met een middenstrook van Ebb-tegels begeleiden het water naar de groenzone die dwars door de wijk loopt. Hierdoor komen de paden niet meer blank te staan bij hoosbuien en wordt het regenwater naar de hiervoor bedoelde wadi’s verplaatst. Het middenpad in de groenzone is aangelegd met Wave-tegels in een patroon van gesloten naar steeds verder open structuren, die uitkomen in het groen en zo mooi overlopen in de wadi.

 

Op deze manier ontstaat er een betere verhouding tussen groen en bestrating, en dat draagt bij aan de vermindering van hittestress en wateroverlast. Het resultaat mag er zijn, een vriendelijke open structuur die mooi overloopt in de omgeving.