Regenboogbuurt Almere

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten wordt groot onderhoud verricht aan de openbare ruimte. Zo worden verschillende problemen in de wijk aangepakt, zoals bodemdaling, verzakte bestrating en wateroverlast, maar worden ook ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijkt. Dat wil zeggen dat de wijk wordt heringericht en dat daarbij maatregelen worden genomen die hittestress en wateroverlast in de toekomst moeten voorkomen. 

 

Zo wordt regenwater zichtbaar verplaatst: zijpaden met een middenstrook van Ebb-tegels begeleiden het water naar de groenzone die dwars door de wijk loopt. Hierdoor komen de paden niet meer blank te staan bij hoosbuien en wordt het regenwater naar de hiervoor bedoelde wadi’s verplaatst. Het middenpad in de groenzone is aangelegd met Wave-tegels in een patroon van gesloten naar steeds verder open structuren, die uitkomen in het groen en zo mooi overlopen in de wadi.

 

Op deze manier ontstaat er een betere verhouding tussen groen en bestrating, en dat draagt bij aan de vermindering van hittestress en wateroverlast.

 

In het voorjaar wordt alles ingezaaid, dus het duurt nog even voordat alles groen is, maar het resultaat mag er – ook nu al – zijn. 

We hopen zo snel mogelijk te kunnen laten zien hoe groen het is geworden!