Den Dries Ledeacker

Gemeente Sint Anthonis denkt verder dan het ‘normale’ straatbeeld

Met het ontwerp dat gemaakt is door Rain(a)Way ontwerpster Fien Dekker, gaat Sint Anthonis een nieuwe richting in wat straatinrichting betreft. Door niet meer in strakke lijnen te ontwerpen willen ze groen de ruimte geven die het nodig heeft. Dit groen biedt een (deel)oplossing voor hittestress en wateroverlast. Het regenwater kan door de grond infiltreren, wat de omgeving afkoelt. Wij worden uiteraard heel erg enthousiast van deze klimaatadaptieve manier van denken.

 

Het klimaatbestendige ontwerp

Omdat er geen strakke lijnen zitten in de straat kunnen de bomen en plantvakken overal geplaatst worden. De Rain(a)Way Flood Bold-tegels zijn half-open en in de open ruimtes gaat groen groeien. Hierdoor kan regenwater door de tegels naar de grond infiltreren, wat wateroverlast voorkomt. Het overtollige water wordt afgevoerd naar de verschillende groenplekken en wadi die zich langs de straat bevindt, om ook bij piekbuien wateroverlast tot een minimum te beperken. Door het regenwater te infiltreren naar de grond worden de riolen ontlast én koelt de omgeving af, wat hittestress vermindert.

 

Verkeersveiligheid

Een bijkomend voordeel dat Gemeente Sint Anthonis ziet in de Flood Bold-tegels is de verkeersremmende werking. Het verkeer langzamer laten rijden was, naast klimaatadaptatie, een belangrijk doel in deze woonwijk van Ledeacker. Om de Den Dries wel makkelijk bereikbaar te maken voor voetgangers, rollator- en rolstoelgebruikers en fietsers is er een strook dichte Rain(a)Way Ebb-tegels aangelegd. Deze tegels maken de waterstroom zichtbaar en geven een extra dimensie aan het ontwerp.

 

Partner

Gemeente Sint Anthonis

 

Publicatie

RioNED door Gemeente Sint Anhonis