Let´s talk about Rain

Op 17 december vond de eerste editie van Let’s talk about Rain plaats! Op initiatief van Waterschap Dommel boog een select gezelschap van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen zich over watervraagstukken. Centraal stond: Hoe kan je zo ontwerpen dat je wél aan de norm kan voldoen, maar toch innovatief kan werken?

De focus lag vooral op het zoeken naar samenwerking en oplossingen. Tijdens de workshop werden deelnemers flink uitgedaagd. De deelnemers gingen aan de slag met een inspiratiekistje, een kaartenbak met drie praktijkvoorbeelden van een klimaatbestendig ontwerp. Doel was om innovatieve oplossingen te zoeken waarbij het regenwater ingezet werd als kwaliteit. Het resultaat loog er dan ook niet om!

Zo ontwierp één groep een wadi voor ‘hoog’ water. Hier stroom al het water van de daken via een aquaduct de ’waterpergola’ de wadi in. Door het water hoog aan te voeren kan de rand van de wadi worden opgehoogd, waardoor er meer bergingscapaciteit word behaald. Het water van de waterpergola’s verzamelt zich boven de wadi. Hier zitten bakken, waar kinderen in kunnen spelen. Met sluisjes, kraantjes en hendels kan het water de wadi in stromen.
Een andere groep bedacht een winkelstraat die wordt ingericht op de toekomst. Middels ‘experience shopping’ verandert het in een plek om langer te verblijven. Het water en het groen dienen als ‘verblijfsobstakels’. Ook werden alle platte daken in het centrum groen- of waterdak, zodat er een heel ander landschap ontstaat in het binnenste van de stad.

Tijdens deze middag werd duidelijk dat het belang van regenwater al in het begin van het ontwerpproces meegenomen moet worden. Binnen het Waterschap zou iemand een loodsfunctie kunnen krijgen: hij spreekt iets af met de ontwerper en blijft contactpersoon. Daardoor kunnen ideeën van A tot Z geïntegreerd worden.

De middag is begeleid door Fien Dekker, een urban designer die zich inzet voor een hoogwaardige klimaatbestendige leefomgeving. Fien heeft zich in haar werk laten inspireren door de Japanse architectuur waar water een onderdeel is van het ontwerp. Één van de belangrijkste dingen die Japan haar leerde is dat water op heel veel plekken in de wereld ingezet wordt als kwaliteit. Als we het over regenwater hebben, zien we het echter alleen maar als een probleem.

Mocht je na de bijeenkomst nog goede ideeën en oplossingen hebben voor het meer klimaatrobuust maken van het watersysteem, deel ze dan met ons op de pagina van de WaterWerkplaatsen.

Share