fien certificaat klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Een fijn stadsklimaat met Rain(a)Way: Fien haalt certificaat Klimaatadapatatie aan WUR

Dit najaar kreeg Rain(a)Way de Publieksprijs van Making Waves. Een half jaar later, vraag je je misschien af: wat deden we met het geld? Wij hebben de €5.000 helemaal besteed aan innovatie en uitbreiding van onze expertise! Hoe, dat leggen we je hier uit.

 

 

Voltijd werken én in de collegebanken tegelijkertijd

“Je bent nooit uitgeleerd”, vertelt Fien Dekker, oprichtster en ontwerpster van Rain(a)Way. “Ik wil nóg meer impact maken met Rain(a)Way. Zoveel mogelijk regenbestendigde steden in Nederland!” Daarom volgde Fien van november 2017 t/m februari 2018 een intensieve cursus Klimaatadaptatie van het stedelijk gebied aan de Wageningen Universiteit. Ze had er veel voor over: een kerstavakantie vol met ‘huiswerk’, nachten doorhalen buiten werktijd om, maar nu heeft ze dan ook dat felbegeerde certificaat behaald.

 

Wat leerde je bij deze cursus Klimaatadaptatie?

Fien vertelt dat ze nu een hoop meer te bieden heeft aan projectleiders, adviseurs, landschapsarchitecten: “Ik heb geleerd hoe je met ontwerp en analyse het stadsklimaat positief kunt beïnvloeden. Concreet houdt dit in: analyse van opties voor regenwaterberging, windpatronen herkennen en hittestress tegengaan.” Een hoop vaardigheden, die hard nodig zijn voor de huidige problemen in de stad!

 

 

Waarom deed je deze cursus?

“Ik wilde beter kunnen adviseren aan partners hoe we ons producten kunnen toepassen. Het uiteindelijke doel is: meer impact maken, een fijn stadsklimaat, op naar regenwaterbestendige steden. Mijn expertise is nu trouwens ook uitgebereid naar hittestress. Op basis van deze nieuwe kennis ontwikkelen we ook nieuwe producten.”

 

Wat kun je concreet na de cursus?

“Nu kan ik goede analyses maken voorafgaand aan een ontwerp. Ik kan een analyse maken per locatie. Op stads- en wijkniveau kan ik bekijken waar kansen en problemen zitten. Veel problemen zien we nu nog niet, maar gaan in de nabije toekomst wel knelpunten vormen. Denk aan hittestress in straten waar veel oudere mensen wonen. Of overstromingen van straten, waar het water echt niet weg kan. Ook leuk is dat we opgedane kennis al meteen inzetten bij stichting Tussentuin in Rotterdam, project Spetterdorp in de Helipoort.” Dit voorbeeld laat zien hoe Rain(a)Way nóg beter kan adviseren hoe ze haar producten kan toepassen. Advies kan trouwens ook zonder Rain(a)Way-producten. Fien vertelt: “We willen op locatie aansluiten op de vraag en de problemen die in een straat of plein spelen. Door goede analyse en de juiste interventies kunnen we het klimaatprobleem tackelen.”

 

 

Wie heeft er behoefte aan zo’n analyse?

“Iedereen die een nieuw klimaatadaptief project gaat ontwikkelen. Iedere landschapsarchitect, wethouder of adviseur die duurzaamheidsdoelen wil halen. Wij kunnen zorgen dat maatregelen ook echt passen bij de locatie. Je hebt op iedere locatie weer een ander watersysteem, zonligging, wind, materiaalgebruik, percentage groen. Bijvoorbeeld: als je hittestress wil bestrijden, kun je de bestrating aanpakken waar de meeste zon schijnt. Wil je vergroenen? Dan moet je de bomen zó plaatsen dat de schaduw op de juiste plek valt,” zegt Fien.

 

Wat is het meest interessante inzicht dat je opdeed?

“Twee dingen heb ik geleerd: ten eerste kan ik nu een quickscan maken van de waterbalans. Ik kan beter onderbouwen en berekenen hoeveel regenwater je moet bergen voor een gezonde waterhuishouding. Ten tweede heb ik geleerd om het gevoel en de ervaring van de gebruiker te betrekken in het ontwerp. Zo is mijn kennis over hittestress verdiept en verbreed! Met hittestress is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je de gevoelstemperatuur meeneemt. Door deze twee vaardigheden, kan ik analyseren welke oplossing er op een bepaalde locatie het beste is: moet je inzetten op bestrijding van hittestress? Wil je infiltreren? Dat soort vragen beantwoord ik,” zegt Fien.

 

Wat kunnen we het komend jaar verwachten?

Fien: “We ontwikkelen een nieuw product dat inhaakt op hittestress. We maken goed onberbouwde analyses van de waterhuishouding. Je kunt Rain(a)Way vragen voor klimaatadvies voor een fijn stadsklimaat. Ik ben iemand geworden die precies weet wat op welke locatie de beste maatregelen zijn voor een klimaatbestendige stad en een gezond stadsklimaat. We nemen een breed scala mee: van risicogroepen zoals ouderen, tot biodivsersiteit.”

Bedankt Fien voor je tijd.

Fien zegt: “Nee, júllie bedankt. Aan iedereen die zijn of haar stem uitbracht op Making Waves: nu weet je wat er met jouw stem is gebeurd. Met deze klimaatcursus kunnen we weer iets terugdoen!”

Share