Naar een duurzaam Nederland

Klimaatverandering gaat snel

De schade die klimaatverandering met zich mee kan brengen kan flink oplopen. Geschat wordt dat dit ruim 71 miljard euro kan zijn tot 2050. Zware regenbuien die nog lang niet verwacht waren vallen nu al. Ook is 2016 het warmste jaar ooit gemeten. Nou denk je misschien ‘Zo’n groot probleem is een paar graden warmer toch niet.’. Een kleine verandering in temperatuur heeft echter grote gevolgen. Denk hierbij aan hittestress of wateroverlast en overstromingen in de stad. Maar ook het smelten de ijskappen. Klimaatverandering gaat niet geleidelijk en we gaan de gevolgen sneller merken dan gedacht.

Investeringsagenda

We kunnen niet wachten met het aanpakken van klimaatverandering. Het beginnen is aan de overheden. Ze moeten verantwoordelijkheden durven nemen en samen werken aan maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat de schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Klimaatverandering vraagt om snelle verduurzaming van economie en samenleving. In maart hebben provincies, gemeenten en waterschappen samen een investeringsagenda gepresenteerd. Met deze agenda vragen ze het nieuwe kabinet meer te investeren in nationale programma’s. Heel belangrijk! Wil je meer weten? Bekijk de investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland hier.

Share