Hoe we de wateruitdaging aangaan

Al eeuwen lang gebruiken wij mensen water op een efficiënte manier. Zo begonnen boeren in de elfde eeuw al met het vruchtbare laagveen in Holland te ontginnen door middel van een fijnmazig afwatersysteem van greppels, sloten en hoofdwateren. (Bron: Duurzame Landschapsarchitectuur, Rob van Veen). Vroeger wilde men een veilige leefomgeving creëren en voldoende water op de juiste plekken krijgen. Tegenwoordig gaat die uitdaging nog veel verder. Door het stijgen van de zeespiegel, hevigere buien en langere periodes van droogte moeten de watersystemen niet het water vervoeren óf opslaan, maar moeten ze het allebei kunnen. Daarbij komt nog de infiltratie naar de grond, zodat onze riolen niet overstromen. Dat is best een flinke opgave! We nemen je mee op tour door Nederland en laten inspirerende, klimaatbestendige projecten zien.

 

Benthemplein Rotterdam

Foto: Millad Pallesh

Natuurlijk moet dit plein in de lijst. Het waterplein – ontworpen door De Urbanisten – vangt piekbuien tot 50 mm op in amfitheater-achtige bassins. Wanneer het niet regent is het plein een plek waar jongeren kunnen samenkomen, spelen en sporten op bijvoorbeeld het basketbal- en voetbalveld. Bij het ontwerpen is rekening gehouden met de wensen van de omliggende scholen en bedrijven. Om al het water op te kunnen vangen was een groter waterplein nodig. Dit sloot echter niet aan op de behoeftes van de omwonenden en de gemeente, daarom maakt het deel uit van een groter, groen stadsplein. Het plein is in 2013 gerealiseerd. Ben je benieuwd hoe het er nu bij ligt? Bekijk hier de live webcam beelden!

 

Plan Tij Dordrecht

© De Stijlgroep

In Dordrecht is in 2004 een stuk land teruggegeven aan de natuur. Bij Plan Tij kunnen eb en vloed weer hun eigen gang gaan. Met grote watervlakken en moerassen wordt de natuur hersteld en breid het zichzelf vanzelf uit. Er is bijvoorbeeld een beverfamilie gespot in de omgeving! De huizen in Plan Tij staan dicht bij de stad en tegelijk woonde je nog nooit zo midden in de natuur. Een prachtig voorbeeld van een natuurlijk proces, waar de mens en de natuur samenkomen.

 

Beek bij Basisschool De Binnenstad Arnhem

De beek onder constructie. Foto: Wendy Verdaasdonk

Een wat kleinschaliger, maar zeker inspirerend project is dat van basisschool De Binnenstad. Tijdens  een gastles van Ronald Bos over het afkoppelen van regenwater voor groep 7/8 mochten leerlingen een ontwerp maken. Op eigen initiatief gingen de kinderen een stapje verder, ze bedachten dat je met het water ook meteen wat leuks kunt doen, bijvoorbeeld door een beek te maken. De gemeente vond dat idee zo goed, dat het echt gerealiseerd gaat worden. Door middel van kleiworkshops mochten de kinderen uitproberen hoe die beek gaat werken. Eind november legt de gemeente een 30 meter lange beek aan op het speelplein waar de leerlingen mee kunnen spelen. Dit is een perfect voorbeeld van bewustwording creëren bij kinderen, zo zie je maar dat ze echt de toekomst maken!

 

 

Bronnen:

http://www.wur.nl/nl/project/Op-weg-naar-de-waterslimme-stad.htm

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/benthemplein/

http://www.groenblauwenetwerken.nl/projects/plan-tide-dordrecht-the-netherlands/

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/een-beek-van-regenwater-het-schoolplein/

https://debinnenstad.schoudercom.nl/nieuwsbrieven/laatste

Share