Een geslaagde inspirerende ochtend

Tijdens de Dutch Design Week gaven Waterschap de Dommel en Rain(a)Way’s Fien Dekker een workshop Let’s Talk About Rain. De rode draad bij deze workshop was regenwater zien als inspiratie en het water zichtbaar integreren in het ontwerp van een openbare ruimte.

 

Een andere manier van brainstormen

Fien daagde de ontwerpers, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars uit om alle grenzen los te laten en volledig out-of-the-box te denken. In vier groepen gingen ze aan de slag met verschillende casussen en een inspiratiekistje met verschillende praktijkvoorbeelden. Na twintig minuten vertelde de groepen elkaar hun bevindingen en ging iedereen naar een andere casus. Op deze manier werden twee hele verschillende concepten per casus bedacht en kon iedereen elkaars unieke visie gebruiken.

 

 

Verfrissende uitkomsten

Veel groepen lieten al snel de beperkingen los en er borrelden allerlei ideeën op. Al snel dachten deelnemers lekker out-of-the-box. Eén van de groepen wilde De Markt in Eindhoven groener maken en regenwater zichtbaar maken. Deelnemer Pepijn Winkelmolen zegt over hun plan:

 “Water is min of meer een geschenk uit de hemel. Het plein staat of valt met de gebouwen eromheen dus de bebouwing heeft een essentiële rol in hoe De Markt functioneert. Dus als je het water van boven wilt verwelkomen doe je dat met groene daken of wanden. Enerzijds geeft dat een verzachtend en klimaat regulerend effect, het voorkomt hittestress, het kan het water al een stukje bergen. Het water kan door de gebouwen heen zichtbaar worden afgevoerd.”

Wat een tof idee en heel goed nagedacht over de omgeving! Een andere groep had zelfs twee concepten bedacht voor de Puccinistraat in Eindhoven. Eén daarvan was realistisch en één wat idealistischer. Deelnemer Nora Prins vertelde:

“Nu de heavy versie: De straat gaat helemaal weg en de voortuinen ook. Alles wordt groen en water. Dan komen er een soort paden naar de voordeuren. Parkeren doe je in de achtertuin. Alle beperkingen loslaten zei je toch?”

De groep durft te experimenteren en zo ontstaat echte inspiratie. Precies dit soort uitstapjes is toch de reden dat brainstormen bedacht is? Eerst groots denken en dan kijken wat echt mogelijk is. Door eerst buiten de lijntjes te kleuren zal je misschien concepten bedenken waar je anders nooit op was gekomen.

 

 

Samen de inspiratie voortbrengen

Na een afsluitende netwerklunch liep iedereen geïnspireerd de deur uit.  “Iedereen vindt regenwater heel mooi, we willen het allemaal zichtbaar maken, maar in de praktijk zie je dat nog zo weinig” vertelde Paul Winkelmolen na afloop. Wij waren erg blij om te horen dat er een levendige discussie ontstond rond de vraag: waarom denken we niet vaker vanuit dit oogpunt? Eigenlijk zijn we het nu met elkaar eens, maar het lukt niet om de ideeën toe te passen. Conclusie: er ligt een flinke uitdaging voor ons om in de dagelijkse praktijk collega’s en partners mee te krijgen in zo’n verfrissende brainstorm.

Share