groen parkeren

Schoonheid van regen

Rain(a)Way kijkt naar de kansen van regenwater, in plaats van de problemen. Door de schoonheid van water in te zetten krijgt de openbare ruimte een unieke uitstraling.

Stedelijke infiltratie

De Rain(a)Way tegels zorgen dat het regenwater in het stedelijk gebied weer de bodem in kan trekken of naar een daarvoor aangewezen plek wordt verplaatst. Zo ontlast je de riolering en draag je bij aan een klimaatadaptieve stad.

Groene uitstraling

Groen zorgt voor een gezonde stad, het draagt bij aan een oplossing voor hittestress en wateroverlast. Met Rain(a)Way onthard en vergroen je het stedelijk gebied en maak je optimale duurzame impact.

Park Positive 

Alles over groen parkeren vind je hier! 

Vanuit Rain(a)Way is er iets nieuws ontstaan: Park Positive. De totaal oplossing die klimaatadaptatie mogelijk maakt door groen en blauw te verbinden. Park Positive zet water centraal!

Doorbreek de betonnen laag van bestrating, geef water een plek en geef je de stad weer kleur!

In de wolk van het container klimaatadaptatie geven we met Park Positive een concrete oplossing. De groen + blauw parkeerplaats als building block, een makkelijk toepasbare en schaalbare oplossing voor een klimaatadaptieve stad.

 

Toepassingen

Producten

Projecten

Uitgelichte Projecten

Onder constructie: Regenboogbuurt Almere

In de Regenboogbuurt in Almere wordt groot onderhoud verricht aan de openbare ruimte. Verschillende problemen in de wijk worden aangepakt, zoals bodemdaling en verzakte bestrating, maar er worden ook maatregelen genomen die hittestress en wateroverlast in de toekomst moeten voorkomen. Onderdeel daarvan zijn de Rain(a)Way Wave-, Flood Bold- en Ebb-tegels!

Kinderopvang De Kasteeltuin

Kinderopvang De Kasteeltuin verwelkomt regen in de tuin door flink te ontharden en met een nieuwe blik naar het speelterrein te kijken. Achter De Kasteeltuin is een heuse waterspeelplaats aangelegd, waar regenwater uit regentonnen wordt gebruikt als speelwater. Ook het voorplein is op de schop gegaan en hier zijn onze Wave-tegels toegepast!

blog

Klimaatverandering brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals regenwateroverlast, droogte en hittestress. We kunnen niet langer op dezelfde manier onze steden bouwen en inrichten zoals we gewend zijn. We zijn de verbinding met onzeå basis, de natuur, kwijtgeraakt en ik ben ervan overtuigd dat het terugbrengen van de natuurlijke cyclus in de stad een oplossing is voor de huidige klimaatproblematiek. Hoe je dat doet? Door de bodem weer als een spons te laten werken, zoveel mogelijk te vergroenen en water langer vast te houden. Bestrating zie ik hierin als een van de grootste uitdagingen. We moeten toewerken naar zo min mogelijk verharding en daar waar verharding écht nodig is kiezen voor een duurzame, infiltrerende of groene variant.

Er moet iets veranderen in de beton-, infra- & tuinbranche en ik zie het als mijn missie om hier beweging in te krijgen!

Fien Dekker – Founder & Ontwerper Rain(a)Way

fien_almere

Rain(a)Way klimaatadaptieve tegels vergroenen en ontharden, en infilteren, bergen en verplaatsen regenwater om zo hittestress en regenwateroverlast te verminderen voor een klimaatbestendige stad. Rain(a)Way’s missie: de regenwaterproblematiek op een originele en nuttige manier aanpakken. Dat doen we door regenwater op een slimme, innovatieve manier zichtbaar te maken en de natuurlijke cyclus van regenwater in stedelijk gebied terug te brengen. Daarnaast willen we de groeiende grijze betonzucht in de stad en de hittestress die dat tot gevolg heeft terugdringen. Het ultieme doel is een visueel aantrekkelijke, leefbare en klimaatbestendige stad waarin de kwaliteit en schoonheid van regenwater zichtbaar is en beter wordt benut, en waar asfalt en beton plaatsmaken voor groene, open structuren.

Rain(a)Way heeft verschillende esthetische tegels: gesloten, halfopen, patronen, grasbeton en meer. De Flood doorlatend en gesloten regentegels zijn decoratieve tegels, met een hoge infiltratiecapaciteit (tot >1800 mm/uur) en kunnen goed gecombineerd worden met de Ebb-tegel die regenwater transporteert naar de opslaglocatie. De Flood Bold is een grasbeton variant en is perfect voor parkeerplaatsen en infiltratiestroken. Ten slotte is er de Wave-tegel met enorm veel ontwerpmogelijkheden door de vele patronen die ermee gelegd kunnen worden, zowel in open als gesloten structuur.