Dieseltoeslag

Wij zijn door deze ontwikkelingen genoodzaakt om per 8 April 2022 de sterk gestegen brandstofkosten door te berekenen. Omdat wij niet kunnen inschatten hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen, gaan wij een dieselclausule hanteren. Er zal een dieseltoeslag worden gerekend bovenop de reguliere prijs. Deze toeslag wordt wekelijks geïndexeerd op basis van de diesel grootverbruik prijs en zal apart op de factuur vermeld worden. De dieselclausule geldt voor zowel bestaande als nieuwe projecten.

De staffel van de dieselclausule is hier te vinden:

Voor de meest recente dieselprijs gebruiken wij de gegevens van Van Eijk: https://www.gebroedersvaneijk.nl/nieuws

Mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden,

Met vriendelijke groet,

Team Rain(a)Way.

Arno & Fien

M: info@rainaway.nl
T: 040-240 50 56

Dieseltoeslag verdeelsleutel