Een fijn stadsklimaat met Rain(a)Way: Fien haalt certificaat Klimaatadapatatie aan WUR

fien certificaat klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Dit najaar kreeg Rain(a)Way de Publieksprijs van Making Waves. Een half jaar later, vraag je je misschien af: wat deden we met het geld? Wij hebben de €5.000 helemaal besteed aan innovatie en uitbreiding van onze expertise! Hoe, dat leggen we je hier uit.     Voltijd werken én in de collegebanken tegelijkertijd “Je bent […]

View post →

Hoe we de wateruitdaging aangaan

Al eeuwen lang gebruiken wij mensen water op een efficiënte manier. Zo begonnen boeren in de elfde eeuw al met het vruchtbare laagveen in Holland te ontginnen door middel van een fijnmazig afwatersysteem van greppels, sloten en hoofdwateren. (Bron: Duurzame Landschapsarchitectuur, Rob van Veen). Vroeger wilde men een veilige leefomgeving creëren en voldoende water op […]

View post →